05-02-13

Tentoonstelling


Permanente tentoonstelling

Van Jeruzalem tot Herkenrode
900 JAAR ORDE VAN HET HEILIG GRAF


In de 16e-eeuwse kelders van het klooster in Herkenrode kan je kennismaken met de boeiende geschiedenis van de Orde van het Heilig Graf. Deze religieuze Orde ontstond ca. 900 jaar geleden in Jeruzalem en verspreidde zich nadien over heel Europa.
Begeleid door een deskundige gids ontdek je het verhaal van de oorsprong en verspreiding van deze kloosterorde, de betekenis voor Limburg en Hasselt sinds de 12e eeuw en het leven en spiritualiteit van de zusters vandaag.

2013-tentoonstelling_2.jpg


Een eeuwenoude kloosterorde

De oorsprong van de Orde van het Heilig Graf ligt in Jeruzalem waar Godfried van Bouillon, na inname van de stad in 1099 door de kruisvaarders, priesters aanstelde om de eredienst in de H.-Grafkerk te verzorgen en de pelgrims op te vangen. In 1114 namen zij de regel van Sint-Augustinus aan en werden regulier.
Vanuit Jeruzalem verspreidde de nieuwe Orde zich over heel Europa.
Reeds in 1145 waren de Kanunniken van het H. Graf aanwezig in Wimmertingen (Hasselt).

3823383201_3.jpg  651195893.jpg   

De vrouwelijke tak van de Orde kwam tot bloei dankzij Jan van Abroek die in 1480 een eerste klooster stichtte te Kinrooi. Alle kloosters van de Kanunnikessen van het H. Graf zijn directe of indirecte stichtingen van Kinrooi. Naast de dienst voor de Kerk, legden de zusters zich vooral toe op onderwijs aan meisjes en opvang van gasten.

Momenteel zijn er nog steeds kloosters en scholen van het H. Graf in West-Europa maar ook in Brazilië, Congo en Rwanda waar de Orde een nieuwe bloei kent.Kanunnikessen van het H. Graf in de Herkenrodeabdij

De zusters Kanunnikessen van het H. Graf wonen sinds 1974 in de Herkenrodeabdij. Zij kochten een gedeelte van de toen vervallen cisterciënzerinnenabdij, renoveerden de 18e-eeuwse abdisresidentie en stelden het huis open als bezinningscentrum.
Enkele jaren later bouwden zij een nieuw klooster op de ruïnes van het 16e-eeuwse abdiskwartier en een moderne, sobere kerk.
Het is in deze kerk dat het bezoek aan de tentoonstelling begint.

2013-kerk_2.jpg

 

Hoopvolle levensvisie

Een korte presentatie geeft meteen een duidelijk beeld van de inplanting van de nieuwe gebouwen in de oude abdijstructuur.  In de kerk staat ook het lege graf van Jeruzalem, symbool en uiterlijk teken van de verrijzenisspiritualiteit van de zusters. Via de historische kloostergangen kom je in de binnentuin terecht waar je onder de eeuwenoude toren afdaalt naar de 16e-eeuwse kelders van het klooster. In drie opeenvolgende gewelfde ruimtes kan je het verhaal volgen van de Orde van het H. Graf vanaf de stichting in Jeruzalem tot het leven van de zusters vandaag.

De zusters willen met deze tentoonstelling niet alleen hun geschiedenis vertellen aan de bezoekers maar vooral hun spiritualiteit en hoopvolle levensvisie meegeven:
niet de dood maar de Liefde heeft het laatste woord.

1697559291.jpgPraktische info

De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 17u behalve op maandag en in de maand januari.
Bezoeken zijn enkel mogelijk in groep en met gids na reservatie bij Toerisme Hasselt tel. +32 11 23 95 40  groepsbezoeken@hasselt.be    www.hasselt.eu 
Inkom: 1€/persoon (+ vergoeding gids).
Adres: Kloostersite Abdij Herkenrode, Herkenrodeabdij 1, 3511 Kuringen-Hasselt

2013-klooster_2.jpg

De tentoonstelling kwam tot stand in het kader van het Interregproject 'Onthaasten. Stilte- en Bezinningsplekken in beeld' met de steun van Europa, provincie Limburg en stad Hasselt.

Combinatie met een bezoek aan het Belevingscentrum op abdijsite Herkenrode is mogelijk.

Meer info: www.abdijsiteherkenrode.be  

 

2012-logo Interreg.jpg 2012-logo Europa.jpg 2012-logo Onthaasten.jpg 2012-logo Limburg.jpg 2012-logo Hasselt.jpg 2012-logo zusters.jpg